1. პირადი მონაცემები
გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს მონაცემთა უსაფრთხოების პოლიტიკას, მონაცემების უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით.

2. გამოყენების წესების განახლება
მიმდინარე ტექნიკური და საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით ჩვენ დროდადრო გვიხდება გამოყენების წესებში შესწორებების შეტანა ან/და განახლება. გთხოვთ ჩვენს ვებ–გერდზე ყოველი შესვლისას გადაამოწმოთ, როდის მოხდა ბოლო ვერსიის ატვირთვა. უახლესი განახლება ჩატარდა 2010 წლის აგვისტოში.

3. გამონაკლისები
ეს ვებ–გვერდი განკუთვნილია მხოლოდ იმ ქვეყნის მაცხოვრებლებისათვის, რომელსაც თქვენ აირჩევთ www.NIVEA.com გვერდის გახსნისას, ყველა ადგილობრივი კანონის გათვალისწინებით. მასალები ამ გვერდის შესახებ, პროდუქციის, მომსახურებისა და ინფორმაციის ჩათვლით შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ან არ იყოს ხელმისაწდომი სხვა ქვეყნის მცხოვრებლებისათვის.

გთხოვთ ეწვიეთ www.NIVEA.com და აირჩიეთ თქვენი ადგილმდებარეობა, რათა გადამისამართებულ იქნათ შესაბამის გვერდზე.

4. საავტორო უფლებები, სავაჭრო ნიშნები და სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებები.
ჩვენს ვებ–გვერდზე განთავსებული ყველა ტექსტი, გამოსახულება, გრაფიკული ან ვიდეო ფაილი არის ჩვენი საკუთრება, იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება მოცემული სხვა განმარტება. (გთხოვთ გაითვალისწინოთ ეს განცხადება, რომელიც მოცემულია ჰაიპერბმულის 5-ე პუნქტში). ეს საავტორო უფლებით დაცული შინაარსი შეიძლება გამოყენებულ იქნას აღნიშნული ნებართვის გარეშე პირადი და არა საზოგადოებრივი ან კომერციული მიზნებისთვის (ჩამოტვირთვა, რეპროდუქცია და ა.შ.). ცვლილებები, თარგმნა ან რაიმე სხვა სახის გამოცემა ან შინაარსის დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ სააქციო საზოგადოება Beiersdorf–ის წერილობითი ნებართვის მიღების შემდეგ.
დაუშვებელია სააქციო საზოგადოება Beiersdorf–ის რეგისტრირებული ლოგოებისა და სავაჭრო ნიშნების არასანქცირებული ან არასწორი გამოყენება.

5. პასუხისმგებლობის უარყოფა.
ყველა ნაბიჯი იქნა გადადგმული იმისთვის, რომ ვებ–გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსი იყოს სრულყოფილი და რეალური. მიუხედევად ამისა, ვიხსნით ყოველგვარ პასუხისმგებლობას მისი აქტუალურობის, აკურატულობის, სრულყოფილებისა და ხარისხის შესახებ.
ეს ვებგვერდი მოიცავს სხვა პროვაიდერების ვებგვერდების ჰაიპერბმულებს. Beiersdorf AG-ს არ აქვს ინფრმაცია სხვა ვებგვერდებზე განთავსებული მასალის შინაარსის შესახებ და არ აგებს პასუხს მასზე განთავსებული ინფორმაციის უკანონობასა და დარღვევებზე. მიუხედავად ამისა, სააქციო საზოგადოება Beiersdorf–ი სწრაფად გააუქმებს კანონთან შეუთავსებელ ნებისმიერ ლინკსა თუ შინაარსს, მას შემდეგ, რაც შეიტყობს ამის შესახებ.
ეს ვებ–გვერდი შექმნილია ზოგადი ინფორმაციის მოსაწოდებლად და არავითარ შემთხვევაში არ ჩაანაცვლებს მათ სამედიცინო ან პროფესიული რჩევები. ასეთი რჩევებისთვის ეწვიეთ ექიმს ან სპეციალისტს თქვენი შეხედულებისამებრ. სააქციო საზოგადოება Beiersdor- ი იხსნის ყოველგვარ პასუხიმგებლობასა და ვალდებულებას ვებ–გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩადენილი ქმედების შესახებ.

ვებ–გვერდის გამოყენებისა და მასზე არსებული ინფორმაციის ჩამოტვირთვის რისკებს მომხმარებელი თავის თავზე იღებს. სააქციო საზოგადოება Beiersdorf–ი პასუხს არ აგებს ამ ქმედების შედეგად მიღებული რაიმე სახის დაზიანების შემთხვევაში, კერძოდ, მომხმარებლის მონაცემთა ბაზისა ან კომპიუტერული პროგრამის დაზიანების შემთხვევაში. პასუხისმგებლობა მოხსნილია, როგროც განზრახ ქმედებაზე, ასევე დაუდევრობაზე.

უფლება-მოვალეობების აღწერა

6. საბოლოო დებულება
თუ რომელიმე პირობა ზემოთ აღნიშნული დებულებიდან არის ან გახდება უკანონო, გაუქმდება ან არ შესრულდება რომელიმე ტერიტორიაზე, სხვა დანარჩენი დებულებების პირობების კანონიერება და უზრუნველყოფა იმ ტერიტორიაზე უნდა დარჩეს ხელშეუხებელი. თუ გნებავთ აცნობოთ ჩვენს ვებ–გვერდს კანონის დარღვევის შესახებ, გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ დაკავშირება.

სააქციო საზოგადოება ბაიერსდორფი
უნანსტრ. 48
20253 ჰამბურგი
გერმანია
ტელეფონი: +49(0)40-4909-0
ელექტრონული კონტაქტი