პასუხიმგებლობა

ТОО «Байерсдорф Казахстан»  დოსტიკის გამზირი 136, ოფისი 903 ქ. ალმაატა, ყაზახეთი

ტელეფონი: +7 727 313 07 28
ფაქსი: +7 727 313 07 30

წარმომადგენლები

ოლეგ კრემენცკი (გენერალური დირექტორი «Байерсдорф Казахстан»)

კომპანიის რეესტრი: ТОО «Байерсдорф Казахстан»  № 3011-1910-06-ТОО

საიდენთიფიკაციო ნომერი: 60001 № 0038792