შტამპი (ნიშანი)

+7 (727) 313 0728     

ორშაბ.-პარ. 08:30-17:30 

შპა "ბაიერსდორფ ყაზახეთი"

ყაზახეთის რესპუბლიკა ქ.

ალმატი, 050032 აბაის გამზირი 42,  მე-5 სართული