კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

1. პსუხისმგებელი ორგანიზაცია

ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, მათ შორის ყაზახეთის რესპუბლიკის პერსონალური მონაცემების და მათი დაცვის შესახებ" კანონის თანახმად.
შპა „ბაიერსდორფ ყაზახეთი", ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ალმატი, 050022, აბაის გამზ. 42, მე-5 სართული, ტელ: +7 (727) 313 0728.   

2. პირადი მონაცემების შეგროვება და გამოყენება

პირადი მონაცემები - მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციაა თქვენს შესახებ, ისეთი როგორიცაა თქვენი სახელი, ელ-ფოსტა ან საფოსტო მისამართი. Beiersdorf -ი არ აგროვებს პირად ინფორმაციას თქვენს შესახებ, იმ შემთხვევის გამოკლებით, როცა თქვენ ცხადად აწვდით აღნიშნულ მონაცემებს (მაგალითად იწერთ საინფორმაციო გზავნილებს, მონაწილეობას ღებულობთ გამოკითხვაში, კონკურსში ან ლატარიაში, უკვეთავთ ნიმუშებს ან ბროშურებს ან ითხოვთ ინფორმაციას) და ეტანხმებით მის გამოყენებას. 
ჩვენ ვინახავთ, ვიყენებთ ან გადავცემთ თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ თქვენი თანხმობის შესაბამისად და იმ ზომით (შინაარსისა და დროის გათვალისწინებით), რომელიც საჭიროა თვითოეული კონკრეტული შემთხვევისათვის, მაგალითად იმისათვის, რომ გავცეთ პასუხი თქვენს შეკითხვებს ან შიშებს, შევასრულოდ თვქნი თხოვნები და გაცნობოთ კონკურსის ან ლატარიის შედეგების შესახებ.  
ამის შესასრულებლად Beiersdorf-ს შესაძლოა გაუჩნდეს საჭიროება, რომ გადასცეს თქვენი პირადი მონაცემები Beiersdorf-ს საერთაშორისო ჯგუფის სხვა კომპანიებს ან მონაცემთა დამუშავების მომსახურეობის გარე მომწოდებლებს. მომსახურეობის მომწოდებლებს შეიძლება დაევალოთ საკითხები დაკავშირებული მაგალითად საქონლის მიწოდებასთან, სარეკლამო მასალების გავრცელებასთან ან კონკურსებთან. Beiersdorf-ი ითხოვს, რომ აღნიშნულმა მესამე პირებმა განაცხადონ თანხმობა პირადი მონაცემების დამუსავებაზე ჩვენი ინსტრუქციების და ამ აღნიშნული მითითებების თანახმად მონაცემთა დაცვის შესაბამისად.    
თქვენი პირადი მონაცებენის ნებისმიერი სხვა გადაცემა, მაგალითად მონაცემთა გადაცემა სისტემაში შესასვლელად ჩვენი საიტებიდან მესამე მხარის სოციალური ქსელის საიტზე ან ისეთ ვებ-პორტალზე, როგორიცაა Facebook ან Twitter, ითხოვს თქვენს ცხადად გამოხატულ წინასწარ თანხმობას. Beiersdorf-ი იძლევა გარანტიას, რომ იგი არ გაყიდის და არ გადასცემს იჯარით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეს. თუმცა თუ ჩვენ მოგთხოვენ თქვენს შესახებ ინფორმაციის გაცემას კანინის თანახმად ან სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მოთხოვნით, რომელთაც გააჩნიათ სავალდებულო იურიდიული ძალა, ჩვენ იძულებულნი ვიქნებით ეს გავაკეთოთ.   

ა. მომხმარებლის პროფაილის შექმნა NIVEA მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწრის ბაზაზე

თუ თქვენ გაეცით თანხმობა სამომხმრებლო პროფილის შექმნაზე ზემოდმოყვანილი სამაგალითო განცხადების დახმარებით, ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს შემდეგი საშუალებებით:
როგორც NIVEA-ს დარეგისტრირებული კლიენტი, თქვენ გაქვთ საშუალება გააკეთო შეკვეთები ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში უფრო სწრაფად და მოხერხებულად, გარდა ამისა, როცა თქვენ დარეგისტრირდებით, ჩვენ შევქმნით თქვენთვის მომხმარებლის პროფილს, რომელშიც გამოისახება ჩვენს საიტზე თქვენი ყველა წარსული და მომავალი მოქმედებები (პრიზების გათამაშებაში მონაწილეობა, NIVEA-ს საინფორმაციო გზავნილების გამოწერა, შეკვეთები ინტერნეტ-მაღაზიებიდან, დატოვებული რეიტინგები და ა.შ.). თქვენი მომხმარებლის პერსონალიზებული პროფილი საშუალებას გაძლევთ მოგაწოდოთ ისეთი ინფორმაცია ჩვენი მომსახურეობების და პროდეუქტციის შესახებ, რომელიც საინტერესო იქნება კერძოდ თქვენთვის. თქვენი მომხმარებლის პროფილის ელემენტები და შინაარსი ყოვეთვის ხელმისაწვდომია თქვენთვის გადასახედად. როგორც დარეგისტრირებული მომხმარებელი, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ რეიტინგები ჩვენს პროდეუქციაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივუთითებთ თქვენს სახელს და თქვენს მიერ დატოვებულ რეიტინგს.
თუ თქვენ აღარ გექნებათ სურვილი გქონდეთ სამომხმარებლო NIVEA-ს სააღრიცხვო ჩანაწერი, თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ იგი ნებისმიერ დროს. ამისათვის, გთხოვთ შეხვიდეთ თქვენს მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერში და შეასრულოთ რეგისტრაციის წაშლის პროცესი და გამოგვიგზავნეთ თქვენი თანხმობის პასუხი მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის მხარდაჭერაზე (შეტყობინება უარის შესახებ) ელ-ფოსტით.

ბ. NIVEA-ს ახალიამბების გზავნილები

თუ თქვენ გამოიწერეთ NIVEA-ს ახალი ამბების გზავნილები და დაეთანხმეთ ზემოდ მოყვანილ განცხადებას, ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს შემდეგი საშუალებებით:
NIVEA-ს ახალი ამბების დაგზავნა შეიცავს ახალ ამბებს, წინადადებებს და სხვა ინფორმაციას NIVEA-სგან და Beiersdorf -ის (მაგალითად, Labello, 8x4) და Beiersdorf Hautpflege GmbH (შემდგომში ტექსტის მიხედვით - „NIVEA Haus“) კომპანიის სხვა ბრენდებისგან. NIVEA-ს ახალი ამბების გზავნილებში თქვენ მიიღებთ პერსონალიზირებულ სარეკლამო წინადადებებს ჩვენი პროდუქციის და მომსახურეობების შესახებ, აგრეთვე წინადადებებს განსაზღვრულ კზმპანიებში მონაწილეობის შესახებ, მაგალითად პრიზების გათამაშების ან პროდუქტის გამოცდის კამპანიებში.     
NIVEA-ს ახალი ამბების დაგზავნის მიღებაზე რეგისტრაციის დროს, თქვენ მხარს უჭერთ თქვენს თანხმობას იმის შესახებ, რომ შედგეს ახალი ამბების, წინადადებების და სხვა ინფორმაციის პერსონალიზებული ნაკრები NIVEA-ს ახალი ამბების წერილისათვის და მოგეწოდოთ თვქენ, ჩვენ ვაფასებთ თქვენი მოქმედების მოდელებს ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი შესყიდვებისა და კლიკების მიხედვით ახალი ამბების წერილის შედგენის მიზნით, რომელიც სრულებით შეესაბამება თქვენს არჩევანს და ინტერესს. თქვენი მონაცემები აგრეთვე ინახება და გამოიყენება ბაზრის შესასწავლად და სარეკლამო მიზნებისათვის. ამ მიზნით ჩვენ გიკავშირდებით მხოლოდ ელ-ფოსტის საშუალებით. და ბოლოს, ჩვენც გამოვიყენებთ თვქნეს მონაცემებს ჩვენი ვებ-გვერდის ანალიზისა და ეფექტიური მუშაობისათვის.  
თუ თქვენ აღარ მოისურვებთ NIVEA-ს ახალი ამბების გზავნილების მიღებას, თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ მათ მიღებაზე ნებისმიერ დროს და უარყოთ მათი გამოწერა. იმისათვის რომ ეს გააკეთოთ, გთხოვთ დააჭიროთ გზავნილს, რომელიც მოცემულია ყოველ საინფორმაციო წერილში. ამის შემდეგ თქვენ გაივლით გზავნილის გამოწერაზე უარის თქმის პროცესს, ან თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ ახალი ამბების გზავნილების მიღებაზე თქვენს თანხმობაზე უარი (შეტყობინება გაუქმების შესახებ) ელ-ფოსტაზე. 

3. თქვენი მონაცემების შენახვის ვადა

თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია შეინახება ზუსტად იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება შესაბამისი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად, რომლისათვისაც თქვენ გადმოგვეცით პირადი მონაცემები, ან რამდენი ხანიც საჭიროა კანონმდებლობის ნორმების გათვალისწინებით. 
თუ თქვენ გაეცით თქვენი მკაფიო თანხმობა თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენებაზე სარეკლამო მიზნებისათვის (NIVEA-ს ახალი ამბების დაგზავნის გამოწერისას) ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს აღნიშნული მიზნებისათვის იქამდე, ვიდრე თქვენ არ გააუქმებთ თქვენს თანხმობას. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენს მიერ მოცემული თანხმობა ნებისმიერ დროს მომავალში შესაბამისი შედეგებით.  

4. ინფორმაცია, რომელიც ინახება ავტომატურად ჩვენს ვებ-გვერდზე შემოსვლისას/cookie- ფაილების გამოყენება

ჩვენს საიტზე გამოიყენება cookie- ფაილები. cookie-  - ეს არის მონაცემების არც თუ ისე დიდი ფრაგმენტები, რომელიც ინახება თქვენი ბრაუზერით თვქენი კომპიუტერის მყარ დისკზე.

ა. cookie- ფაილები

იმისათვის, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი საიტის გამოყენება, ჩვენ ვსარგებლობთ cookie- ფაილებით. cookie-  ეს არის მონაცემების არც თუ ისე დიდი ფრაგმენტები, რომელიც ინახება თქვენი ბრაუზერით თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე, რომელიც საჭიროა ჩვენი ვებ-გვერდის მოხმარებისათვის. ჩვენ ვმუშაობთ cookie- ფაილებით, რათა უკეთ გავარკვიოთ როგორ გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდი და გავაუმჯობესოთ ნავიგაცია. cookie გვეხმარება განვსაზღვროთ, მაგალითად დაათვალიერეს თუ არა ჩვენი ვებ-გვერდის განსაზღვრული გვერდი. cookie-ს ასევე შეუძლია გვითხრას იმის შესახებ პირველად ხართ ჩვენს ვებ-გვერდზე თუ ადრეც გვსტუმრობდით. ჩვენს მიერ შენახული cookie- ფაილები არ შეიცავენ არავითარ პირად მონაცემებს და არ აგროვებენ პიარდ-საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას რომელიმე სხვა საშუალებით. თუ თქვენ არ გსურთ cookie- ფაილების მიღება, გთხოვთ ისე მომართოთ თავენი ინტერნეტ-ბრაუზერი, რომ წაშალოს ყველა cookie- ფაილი თვქენი კომპიუტერის მყარი დისკიდან, დაბლოკოს cookie- ფაილები ან მიიღოთ გაფრთხილება cookie- ფაილების შენახვამდე.  როგორც დარეგისტრირებული მომხმარებელი, თქვნ გაქვთ საშუალება შეხვიდეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი სარგისტრაციო მონაცემების გამოყენებით. ამისათვისაც ჩვენ ვიყენებთ cookie- ფაილებს, იმისათვის რომ მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიკაცია, როგორც დარეგისტრირებული კლიენტის, თუ თქვენ შემოდიხართ ჩვენს საიტზე განმეორებით 28 დღის განმავლობაში და იმისათვის, რომ თქვენ დარჩეთ ავტორიზირებული ჩვენს საიტზე. 

ბ. ინტერნეტ-რეკლამის cookie- ფაილები, რომელიც ეფუძნება მომხმარებლის უპირატესობაზე

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ასევე გამოვიყენოთ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ cookie- ფაილების საშუალებით ჩვენი ვებ-გვერდის ვიზიტორთა სამომხმარებლო ქცევის ანალიზის შედეგად, იმისათვის რომ გაჩვენოთ ჩვენს ვებ-გვერდებზე ჩვენი პროდუქციის შესახებ განსაზღვრული რეკლამა. ჩვენ ვთვლით, რომ თქვენთვის, როგორც მომხმარებელსათვის, ეს სასარგებლო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გიჩვენებთ იმ რეკლამას ან სხვა კონტაქტს, რომელიც, როგორც ჩვენ ვვარაუდობთ  შეესაბამება თქვენს ინტერესებს, ანუ თქვენ არ მიიღებთ შემთხვევით რეკლამას ან მასალას, რომელიც თქვენთვის არავითარ ინტერესს არ წარმოადგენს.  
ჩვენი კომპანია ნებაყოფლობით იცავს თვით რეგულირებადი ორგანიზაციის წესებს - ინტერნეტ-რეკლამის სფეროში მონაცემთა დაცვის გერმანიის საბჭო (DDOW). თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ თვითრეგულირებადი  კოდი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს მიმართ, აგრეთვე უფრო დეტალური ინფორმაცია აქ: www.meine-cookies.org/ddow.html.

с. როგორ ავერიდოთ cookie ფაილების შენახვა თქვენს მყარ დისკზე და/ან წავშალოთ ისინი 

თქვენ შეგიძლიათ მომართოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ cookie ფაილები არ შეინახოს თქვენს საიტზე და/ან რომ თქვენ ყოველჯერზე გისვავდნენ შეკითხვას გსურთ თუ არა ჩართოთ cookie ფაილი. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს წაშალოთ cookie ფაილები, რომელბიც ჩაიწერა თქვენს მყარ დისკზე. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია თუ როგორ გავაკეთოთ ეს, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციის გამოყენებით. ამ ლინკზე თქვენ ნახავთ სიტყვიერ და სურათებიან ახსნას ბრაუზერებისათვის Firefox, Microsoft Internet Explorer და Google Chrome: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ cookie ფაილების სრულმა გათიშვამ შეიძლება მიგიყვანოთ ჩვენი ვებ-გვერდის ფუნქციონალურ შეზღუდვებამდე.

დ. ჩვენს მიერ მოხმარებადი კუკის ფაილები

(1) Google Analytics

აღნიშნული ვებ-გვერდი იყენებს Google Analytics, Google Inc. (Google) სერვისით ქსელის ანალიზისათვის.  Google Analytics სარგებლობს cookie ფაილების განსაკუთრებული ფორმით - ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს კომპიუტერში და იძლევა თქვენს მიერ ვებ-გვერდის მოხმარების ანალიზირების საშუალებას. ინფორმაცია თქვენს მიერ აღნიშნული ვებ-გვერდით სარგებლობის შესახებ, რომელიც მოაგროვა cookie ფაილმა ზოგადი წესით იგზავნება Google სერვერზე აშშ-ში და ინახება იქ. ჩვენ გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ Google Analytics აღნიშნულ ვებ-გვერდზე მოიცავს აგრეთვე “gat._anonymizeIp()“ კოდს, იმისათვის რომ ვუზრუნველყოთ IP-მისამართების ანონიმური ჩაწერა (ე.წ. IP-შენიღბვა). აღნიშნულ ვებ-გვერდზე IP-მისამართების ანონიმიზაციის შედეგად Google ამოკლებს თქვენს IP-მისამართს ევრო კავშირის ტერიტორიის და ევროპული ეკონომიკური საზოგადოების მონაწილეთა ქვეყნების ფარგლებში. აშშ-ს Google-ის სერვერზე მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გადაეცემათ სრული მისამართი და მოკლდება იქ.
Google იყენებს ინფორმაციას ჩვენი სახელით, რათა გაანალიზოს აღნიშნული ვებ-გვერდით თქვენი სარგებლობა და შეადგინოს ანგარიში ვებ-გვერდზე აქტიურობის შესახებ და უზრუნველყოს ვებ-გვერდის ოპერატორს დამატებითი მომსახურეობებით, რომლებიც ეხებიან ვებ-გვრდის და ინტერნეტის სარგებლობას. თქვენი ბრაუზერის მიერ  Google Analytics -ში გადაცემული IP-მისამართი არ უკავშირდება Google-ს სხვა მონაცემებს. თქვენ შეგიძლიათ არ დაუშვათ cookie ფაილეის შენახვა, თქვენს კომპიუტერზე შესაბამისი პარამეტრების დაყენებით, (იხილე გან. 5). ამის გარდა, თქვენ შეგიძლიათ აუკრძალოთ Google-ს cookie ფაილების მეშვეობით ვებ-გვერდის თქვენს მიერ გამოყენების შესახებ მონაცემების ჩაწერა (მათ შორის  თქვენი IP-მისამართი) და დაამუშავოს აღნიშნული მონაცემები. ამისათვის გადმოწერეთ და დააყენეთ თქვენს ბრაუზერში პლაგინი მისამართიდან https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას გამოყენების პირობების და მონაცემთა დაცვის შესახებ იხილეთ აქ: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en ან http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(2) Google AdWords

აღნიშნული ვებ-გვერდი სარგებლობს Google AdWords-ით, Google-ის ანალიტიკური მომსახურებით, და იყენებს კონვერსიის მოძიებას, რომელიც წარმოადგენს Google AdWords-ის ნაწილს. ეს შემდეგნაირად მუშაობს: როცა თქვენ დააკლიკებთ Google-ის მიერ წარმოდგენილ სარეკლამო განცხადებაზე, Google AdWords-ი ინახავს cookie ფაილს კონვერსიის მოსაძებნად („cookie კონვერსიული ფაილი“) თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. cookie მსგავსი ფაილები კარგავენ ძალას 30 დღეში და არ იძლევიან თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირების საშუალებას. თუ თქვენ სტუმრობთ ჩვენი ვებ-გვერდის განსაზღვრულ გვერდებს, ჩვენ და Google-ს შეგვიძლია გავიგოთ, რომ თქვენ დააკლიკეთ განცხადებას და გადმომისამართდით ამ გვერდზე.    
cookie კონვერსირებული ფაილების საშუალებით შეგროვებული  ინფორმაცია ემსახურება Adwords-ის კლიენტებისათვის სტატისტიკის შესაგროვებლად, რომლებიც სარგებლობენ კონვერსიის მოძიებით. ამ სტატისტიკური ინფორმაციის წყალობით ჩვენ ვიგებთ მომხმარებელთა რაოდენობას, რომლებმაც დააკლიკეს Google-ის სარეკლამო განცხადებას და გადავიდნენ გვერდზე კონვერსიის მოძიების ტეგოთი.
ჩვენ აგრეთვე ვსარგებლობთ Google Analytics-ით, იმისათვის, რომ გავაანალიზოთ მონაცემები AdWords-იდან და cookie ნებისმიერი ფაილები DoubleClick-დან სტატისტიკური მიზნებისათვის. თუ თქვენ არ გინდათ ეს, თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ აღნიშნული ფუნქცია სარეკლამო უპირატესობათა მენეჯერში (Ad Preferences Manager ): https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en.
Google-ის კომპანიის რემარკეტინგის ფუნქციით ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს მივმართოთ მომხმარებლებს, რომლებმაც უკვე მოინახულეს ჩვენი ვებ-გვერდი. მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვუჩვენოთ განცხადებები მიზნობრივ ჯგუფს, რომელმაც უკვე გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი პროდუქციის ან მომსახურეობის მიმართ. გარდა ამისა, წინა 30 დღის განმავლობაში Google სარეკლამო ქსელში (სარეკლამო-ბანერული ქსელი) ვებ-გვერდებზე მომხმარებელთა ქცევაზე დაყრდნობით და საკონტაქტო საძიებოს დახმარებით  პროგრამა AdWords განსაზღვრავს, თუ რომელი საერთო ინტერესები და მახასიათებლები გააჩნიათ ჩვენი ვებ-გვერდის მომხმარებლებს. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით  პროგრამა AdWords  პოულობს ახალ პოტენციურ კლიენტებს მარკეტინგული მიზნებისათვის, რომელთა ინტერესები და სხვა მახასიათებლები ემთხვევა ჩვენი ვებ-გვერდის მომხმარებლებისას. მომხმარებელთა განსაზღვრული ჯგუფებისათვის მიზნობრივი რემარკეტინგი ხორციელდება cookie რამოდენიმე ფაილის გამოყენების საშუალებით, როგორიცაა Google Analytics კუკი და Google DoubleClick cookies.
Google AdWords მონაცემების გამოყენებისა და კონფედენციალურობის შესახებ წესებისა და პირობების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ გვერდს: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

(3) Google DoubleClick

ჩვენ ვსარგებლობთ Google DoubleClick ფუნქციით ჩვენს ვებ-გვერდებზე, იმისათვის რომ შევაფასოთ ვებ-გვერდებით სარგებლობა და ჩვენთვის, Google კომპანიისათვის და სხვა რეკლამის გამომქვეყნელებისათვის, რომლებიც თანამშრომლობენ DoubleClick-თან, შესაძლებელი გავხადოთ გაჩვენოთ რეკლამა, რომელიც შეესაბამება თქვენს ინტერესებს. ამისათვის თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე იწერება კუკის ფაილი. ამ კუკის ფაილების დახმარებით თქვენს ბრაუზერს ენიჭება ანონიმური საიდენტიფიკაციო ნომერი, და გროვდება ინფორმაცია რეკლამის შესახებ, რომელიც ნაჩვენები და შეფასებულ იქნა თქვენს ბრაუზერში. კუკის ფაილებით შეგროვებული ინფორმაცია ვებ-გვერდების თქვენი მოხმარების შესახებ ჩვეულებრივ გადაეცემა  Google სერვერს აშშ-ში და ინახება იქ. შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე თქვენს ბრაუზერს ენიჭება განსაზღვრული კატეგორია ინტერესების მიხედვით. ეს კატეგორიები გამოიყენება ინტერესების შესაბამისად რეკლამის გამოსახვისათვის.
თქვენი ბარუზერის მომართვის შეცვლის გარდა, თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ პერმანენტულად დეაქტივირება გაუკეთოთ DoubleClick კუკის ბრაუზერის პლაგინის საშუალებით. პლაგინის დახმარებით თქვენი მომართვები დეაქტივიზაციასთან დაკავშირებით ინახება ბრაუზერში, მაშინაც კი თუ თქვენ წაშლით კუკის ყველა ფაილს. ბრაუზერის პლაგინის მიღება პერმანენტული დეაქტივიზაციისათვის შეიძლება მივიღოთ აქ.  
ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობით, თქვენ იძლევით თანხმობას იმაზე, რომ DoubleClick კუკი შეინახოს თქვენს კომპიუტერზე და რომ ინფორმაცია ზემოაღნიშნული საშუალებით შეგროვდეს, შეინახოს და გამოყენებულ იქნეს ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის. თქვენ აგრეთვე ეთანხმებით რომ თქვენი მონაცემები შეინახება კუკის ფაილებზე ბრაუზერის სესიის დასრულების შემდეგაც და შეიძლება კვლავ ხელმისაწვდომი იყოს, როცა თქვენ, მაგალითათ, კვლავ შეხვალთ ვებ-გვერდზე. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ აღნიშნული თანხმობა ნებისმიერ დროს შესაბამისი შედეგებით მომავალში DoubleClick კუკის წაშლით და მათი პერმანენტული დეაქტივაციით.   

(4) Optimizely

იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ იდეალური სურათი და ფუნქციონალი, ჩვენი შეთავაზებები ეფუძნება ტესტებს A/B და მრავალვარიანტებიან ანალიზს, რომლის რეალიზაციაც ხორციელდება Optimizely Inc კომპანიის Optimizely ვებ-ანალისიზ სერვისით. ეს სერვისი იყენებს კუკის ფაილს, იმისათვის რომ მოახდინოს შემომსვლელის ბრაუზერის იდეტიფიცირება და გაანალიზოს აღნიშნული ვებ-გვერდის მოხმარება. უფრო მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ამუშავებს თქვენს მონაცემებს Optimizely, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ აქ. თქვენ შეგიძლიათ დეაქტივირება გაუკქთოთ Optimizely ძიებას, ინსტრუქციების შესრულებით გვერდზე- http://www.optimizely.com/opt_out, ან გადახვიდეთ ამ ლინკზე: http://www.nivea.ge/?optimizely_opt_out=true. თუ თქვენ მოისურვებთ შემდეგში Optimizely ანალიზის ფუნქციის განმეორებით აქტივირებას, გთხოვთ გადახვიდეთ ამ ლინკზე: http://www.nivea.ge/?optimizely_opt_out=false  

(5) Bunchbox

იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ იდეალური სურათი და ფუნქციონალი, ჩვენი შემოთავაზებები ეფუძნება A/B ტესტებს და მრავალვარიანტიან ანალიზს, რომლის რეალიზაციაც განსაზღვრულ გარემოებებში ხდება Bunchbox საიტის ოპტიმიზაციის საშუალების გამოყენებით. ეს სერვისი სარგებლობს cookie ფაილებით, რათა მოახდინოს მომხმარებლის ბრაუზერის იდენტიფიცირება და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ოპტიმიზაცია. თქვენ შეგიძლიათ დეაქტივიზაცია გაუკეთოთ Bunchbox საძიებოს ნებისმიერ დროს შემდეგ ლინკზე გადასვლით: http://www.nivea.ge/?_bb_optout=1. თუ თქვენ მოისურვებთ შემდეგში Bunchbox საძიებოს განმეორებით აქტივირებას, გთხოვთ გადახვიდეთ ამ ლინკზე: http://www.nivea.ge/?_bb_optout=0.

5. სოციალური პლაგინები / ინტეგრაცია Shariff

სოციალური ქსელების სოციალური პლაგინები (""პლაგინები"") გამოიყენება ჩვენს ვებ-გვერდებზე, კერძოდ ღილეკები ""გაზიარება"" და ""გაუზიარე მეგობრებს""Facebook-ის მიერ წარდგენილი, რომლის ვებ საიტი  facebook.com იმყოფება კომპანია Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA მმართველობის ქვეშ.. კომპანია Facebook Ireland Limited  (адрес: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland) პასუხს აგებს გერმანულ ვებ-გვერდზე facebook.de. აღნიშნული პლაგინები აღნიშნულია კოგოტიპით Facebook.  Facebook-ის გარდა ჩვენ ვიყენებთ  პლაგინებს Google+ პროვაიდერი: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitter (Провайдер: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) და  Pinterest (პროვაიდერი: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).
მონაცემების კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული მოსაზრებებით ჩვენ განზრახ გადავწყვიტეთ უარი ვთქვათ ჩვენს ვებ-გვერდზე სოციალური ქსელების პლაგინების პირდაპირ გამოყენებაზე. ამის მაგიერ ჩვენ ვსარგებლობთ Shariff გადაწყვეტილებით. Shariff დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია თავად განვსაზღვროთ გადაეცემა თუ არა მონაცემები შესაბამისი სოციალური ქსელის ოპერატორს და კერძოდ როდის. ამიტომ არავითარი მონაცემი არ გადაეცემა ავტომატურად ისეთ სოციალურ ქსელებს, როგორიცაა  Facebook, Google+, Twitter ან Pinterest, როცა შემოდიხართ ჩვენს ვებ-გვერდზე. მხოლოთ თუ თქვენ თავად დააკლიკებთ შესაბამის ღილაკს თქვენი ვებ-ბრაუზერი დაამყარებს კავშირს სოციალური ქსელის შესაბამის სერვერთან. ამგვარად, შესაბამისი ღილაკის დაჭერის გზით (მაგალითად „გადაცემა“, „გაზიარება“, „მეგობრებთან გაზიარება“) თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენმა ვებ-ბრაუზერმა დაამყაროს კონტაკტი სოციალური ქსელის შესაბამის სერვისებთან და გადასცეს სამომხმარებლო მონაცემები სოციალური ქსელის ოპერატორს.
აღნიშნულ შემთხვევაში თქვენ საშუალება არ გაქვთ ზეგავლენა მოახდინოთ ქსელების მიერ შეგროვებული მონაცემების ხასიათსა და რაოდენობაზე. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცის მისაღებად, რომელიც ეხება მიზანს და შეგროვების მოცულობას და შესაბამისი სოციალური ქსელების მიერ მონაცემების შემდგომ დამუშავებას, აგრეთვე თქვენი უფლებებისა და თქვენს პირად ცხოვრებაში შემოჭრისგან დაცვას, გთხოვთ მიმართოთ შესაბამისი სოციალური ქსელების კონფინდენციალურობის პოლიტიკოსებს, მაგალითად Facebook-ზე http://www.facebook.com/about/privacy/ და http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 გვერდებზე. უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია Google+ ან Twitter ქსელების მიერ მონაცემების გამოყენების შესახებ შეიძლება ნახოთ  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ან http://twitter.com/privacy, ხოლო Pinterest —http://about.pinterest.com/privacy/ გვერდზე.

6. შესვლა სოციალური ქსელებიდან

NIVEA-ს სამომხმარებლო ეკაუნტზე შესვლისას ან რეგისტრაციისას, თქვენ აგრეთვე საშუალება გაქვთ განახორციელოთ აუტენტიფიცირება და ამის შემდეგ დარეგისტრირდეთ ან შეხვიდეთ საიტზე უკვე არსებული პროფილის დახმარებით ერთერთი შემდეგი სოციალური ქსელიდან: Facebook, Twitter или Google+. 
ამ მიზნით შეგიძლიათ იპოვოთ შესაბამისი სოციალური ქსელის პროვაიდერის სიმბოლო, რომელიც მხარდაჭერილია ჩვენი საიტის მიერ რეგისტრაციის გვერდზე ან საიტზე შესასვლელ გვერდზე. პროვაიდერთან კავშირის დამყარების წინ ჩვენ გვესაჭიროება დასტური, რომ თქვენ გამოთქვავთ თანხმობას პროცესზე და მონაცემების გადაცემაზე, რომელიც აღწრილია ქვემოდ:   
როცა თქვენ დააკლიკებთ შესაბამის სიმბოლოს, იხსნება ახალი ფანჯარა (დანართი), საიდანაც თქვენ უნდა შეხვიდეთ სისტემაში სოციალურ ქსელისში წვდომის თქვენი მონაცემების საშუალებით. წარმატებული შესვლის შემდეგ სოციალური ქსელი გატყობინებთ, თუ რომელი მონაცემები მოგვეწოდა ჩვენ აუტენტიფიცირებისათვის რეგისტრაციის ან საიტზე შესვლის პროცესის ფარგლებში. თუ თქვენ ეთანხმებით მონაცემების აღნიშნულ გადაცემას ჩვენს საიტზე რეგისტრაციისათვის სავალდებულო შევსებისათვის განკუთვნილი გრაფები ივსება გადმოცემული მოანცემებით. საიტზე შესასვლელად ან დასარეგისტრირებლად ჩვენ გვჭირდება შემდეგი მოანეცემი: (ა) თქვენი სახელი და (ბ) თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი.
მხოლოდ მას შემდეგ რაც თქვენ გამოხატეთ თანხმობა გადმოსაცემ და სავალდებულო მოანემების გამოყენებაზე, თქვენი მოანაცემები შეინახება ჩვენს მიერ და გამოიყენება იმ მიზნებისათვის, რომელიც მითითებული პ.2. ჩვენს კომპანიასთან NIVEA-ს სამომხმარებლო აკაუნტის გახსნასა და სოციალურ ქსელში  თქვენს ეკაუნტს შორის არ არის არავიტარი კავშირი აუტენტიფიკაციის პროცეცით.
საიტზე რეგისტრაციისათვის და შესასვლელად აუტენტიფიკაციის პროცესის განხორციელების შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით თქვენი IP-მისამართი გადაეცემა სოციალური ქსელის შესაბამის პროვაიდერს. ჩვენ არავითარ გავლენას არ ვახდენთ მონაცემების შეგროვების მიზანსა და მოცულობაზე და მის შემდგომ დამუშავებაზე სოციალური ქსელის შესაბამისი პროვაიდერის მიერ. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ წაიკითხოთ შესაბამისი პროვაიდერის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
Facebook-ის მონაცემთა კონფიდენციალობის პოლიტიკა — https://www.facebook.com/about/privacy/
Google+ ის მონაცემთა კონფიდენციალობის პოლიტიკა — http://www.google.com/policies/privacy/
Twitter-ის მონაცემთა კონფიდენციალობის პოლიტიკა — https://twitter.com/privacy/

7. კონტაქტები, ინფორმაციის მოთხოვნა, გამოხმაურება, ბლოკირება, წაშლა

თქვენი პერსონალური მონაცემების მომავალში გამოყენების მიზნით, უფასოდ ნებისმიერ დროს შეგიძლიდ მოახდინოთ თქვენი მონაცემების ნაწილობრივი ან სრული წაშლის ინიცირება, მათი ბლოკირება, გასწორება, აგრეთვე მოითხოვოთ ინფორმაცია ჩვენს მიერ შენახული თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ. არ არის სავალდებულო დაიცვათ რაიმე განსაზღვრული ფორმა. თქვენ შეგიძლიათ, მაგალითად მოგზვწეროთ ელ-ფოსტის მისამართზე nivea@beiersdorf.com ან ისარგებლოთ ვებ-გვერდზე ჩვენი საკონტაქტო ფორმით.

8. მონაცემთა უსაფრთხოება

ჩვენ მივიღეთ ტექნიკური და საორგანიზაციო ზომები თქვენი მონაცემების დაკარგვისგან, შეცვლისგან ან მესამე პირთა შეხებისგან დასაცავად. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცედურენი რეგულარულად განახლედება, იმისათვის რომ შეესაბამებოდეს ტექნოლოგიურ პროგრესს. 

9. განახლება და შესწორება

ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენი წინასწარი დასტურის გარეშე შევცვალოთ ან განვაახლოთ თანხმობის ნაწილი თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ. გთხოვთ ყოველთვის გადაამოწმოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის ფორმა ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობამდე, იმისათვის რომ საქმის ყურში იყოთ მისი უკანასკნელი რედაქციის შესახებ რომელიმე განახლებისა ან შესწორების მიღების შემთხვევაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის უკანასკნელი რეგაქცია: 2015 წლის ოქტომბერი.